2020_02_13_Vodarna

Kožený Hrdla hrály ve Vodárně oslabení nemocí klárinetisty H.S. Naštěstí kapela disponuje nejmodernějšími komunikačními kanály, kterými se online s nemocným HS propojila. Proto nejen Vinohradská Vodárna, ale i Motolský Chorobinec byly svědky Koženého triumfu, kořeněnému Moravským prvkem ve složení dvou semikožených východoúzemních instrumentalistů.bravurní MSI (Moravší Semikožení Instrumentalisté)

bez místenky neměli zájemci o Kožené Blaho šanci. I na 4 balkonu v řadě 5 na místě A bylo velmi dobře slyšet.luxusní zpěvník

zlověstné pařáty cenzora nás zasáhly v nejcitlivějším místě. Můj dlouze trénovaný druhý hlas pro píseň 3 přišel vniveč
 
Celkový dojem z večera byl veskrze positivní. Houkání vlaku, zdvižené závory i červená čepice koženého výpravčího naladila nejen Vinohrady ale i okolní čtvrtě na optimistickou notu.