2013_12_18_KHVodarna
  ( strana  1  2 )

Vánoční Vodárna. Kožený Hrdla posílená o Moravskou složku. Návštěvníci pravidelní i ti sváteční. Sál nabitý k prasknutí. Atmosféra plná emocí.některé posluchače uvrhnuly velebné tóny Kožených hrdel až do chvilkového transu.Vodárna až po okraj napuštěná návštěvníky KH
nesmírně lákavé KolenoMoravští hosté

 
  ( strana  1  2 )